Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AUU-4/02

GORENJE, d.d., Velenje

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2001

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 26. 2. 2002 10:54

Pripeti dokumenti: narevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi