Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-61/02

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo Uprave za poslovno leto 2001 in oblikoval predlog delitve bilančnega dobička. Skupščina delničarjev bo sklicana za 21.junij 2002.

V prvem trimesečju je v Skupini Gorenje prodaja porasla za 17 % glede na enako obdobje lani in se giblje v skladu z načrtovano letno dinamiko.

Sklepi Nadzornega sveta Gorenja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Pripeti dokument!

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 8. 5. 2002 14:27

Pripeti dokumenti: Sporočilo za javnost