Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1731/07

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v letu 2007 uspešno in nad načrti.
Tudi v letu 2008 ambiciozna dvoštevilčna rast dobička.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na 15. seji, dne 18.12.2007 obravnaval in potrdil gospodarski načrt družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2008. Nadzorni svet je poslovanje in oceno poslovanja do konca leta 2007 ocenil za uspešno, saj naj bi bil načrt za leto 2007 presežen v vseh pomembnejših kategorijah. Gospodarski načrt za leto 2008 je ocenil kot ambiciozen, saj tudi v letu 2008 Skupina Gorenje načrtuje rast poslovnih aktivnosti in dvoštevilčno rast čistega dobička.

Povzetek poslovnega načrta Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2008, je v pripetem dokumentu.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 18. 12. 2007

Pripeti dokumenti: Povzetek poslovnega načrta družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2008