Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AAC-28/08

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je dne 24.04.2008 na svoji 18. seji potrdil revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007.

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2007

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje za leto 2007 so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene še naslednje odvisne družbe:

Družbe, delujoče v Sloveniji: Gorenje IPC, d.o.o., Velenje; Gorenje Tiki d.o.o., Ljubljana; Gorenje GTI, d.o.o., Velenje; Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje; Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje; LINEA, d.o.o., Velenje; Energygor, d.o.o., Velenje; Kemis, d.o.o., Radomlje; Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje; ZEOS, d.o.o.; Istrabenz Gorenje energetski sistemi, d.o.o., Nova Gorica; GEN-I, d.o.o., Krško; Istrabenz investicijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica; Surovina, d.d., Maribor; RVT d.o.o., Maribor; INDOP, d.o.o., Velenje; ERICO, d.o.o., Velenje; Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., Ljubljana.

Družbe, delujoče v tujini: Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Austria Handelsgesellchaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Vertriebsgesellschaft m.b.H., Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France S.A.S., Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje Espana, S.L., Španija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje AB, Švedska; Gorenje OY, Finska; Gorenje AS, Norveška; OÜ Gorenje, Estonija; SIA Gorenje, Latvija; Gorenje spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje real spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Slovakia s. r.o., Slovaška Republika; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija; Gorenje Podgorica , d.o.o., Črna gora; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija; Mora Moravia s r.o., Češka Republika; Gorenje - kuchyne spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Imobilia, d.o.o., Srbija; Gorenje Adria Nekretnine, d.o.o., Hrvaška; Kemis-Termoclean, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Kemis Valjevo, d.o.o., Srbija; Gorenje Invest, d.o.o., Srbija; Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati; Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija; GEN-I, d.o.o., Hrvaška; Intrade energija, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Vitales, d.o.o., Nova Bila, Bosna in Hercegovina; Gorenje Istanbul Ltd., Turčija; Sirovina, a.d., Srbija; Gorenje TOV, Kijev; Vitales, d.o.o., Bihač, Bosna in Hercegovina; GEN-I, d.o.o., Srbija; Vitales, d.o.o., Sokolac, Bosna in Hercegovina; ST-Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija.

Vpogled v letno poročilo

Celotno letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007 je na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 8.00 in 13.00 uro. Revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007, bo skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, posredovano Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES v skladu s predpisi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 24. 4. 2008

Pripeti dokumenti: Povzetek revidiranega letnega poročila 2007, Poročilo nadzornega sveta Gorenje, d.d., o preveritvi Letnega poročila za leto 2007