Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-10/18

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje v prvem polletju z rastjo prodaje pod lastnimi blagovnimi znamkami

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d .d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 112. člen in 113. člen (polletno poročilo)

Velenje, 24. avgust 2018 - V prvem polletju 2018 smo v Skupini Gorenje ustvarili 602,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, ki so primerljivo (ob izločitvi prihodkov iz dejavnosti prodaje premoga, ki smo jo konec leta 2017 prodali) na enaki ravni kot v enakem obdobju lanskega leta. Skoraj 84 odstotkov prihodkov od prodaje smo ustvarili v osnovni dejavnosti Gospodinjski aparati (504,5 milijona evrov). Za 3,2 odstotka smo povečali prihodke pod lastnimi blagovnimi znamkami, manj pa je bilo industrijskih poslov. V skladu s strategijo še naprej krepimo prodajo premijskih aparatov pod blagovno znamko Asko ter vlagamo v razvoj novih izdelkov in trženjske aktivnosti. Skupina Hisense je izpeljala prevzemno ponudbo in je skupaj s prej kupljenimi delnicami pridobila 95,42 odstotka delnic družbe Gorenje.

 

Poslovni izid prvega polletja znaša 0,4 milijona evrov, kar je slabše od lanskega prvega polletja, vendar pa Skupina Gorenje večino dobička ustvari v zadnjem četrtletju. V dinamičnem načrtu smo za prvo polletje tudi že zajeli učinek prodaje Gorenja Surovina, vendar postopek prodaje do konca junija še ni bil končan. Prvo polletje je bilo sicer zelo zahtevno tudi za naše konkurente v panogi gospodinjskih aparatov, ki so večinoma beležili padec prodaje in dobička zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer, volatilnosti nekaterih valut ter razmeroma visokih cen surovin.  

Na obseg prodaje v osnovni dejavnosti je poleg zaostrene konkurence na številnih trgih močno vplivala tudi negotovost, povezana s postopkom iskanja strateškega partnerja, kar je zlasti vplivalo na področje sodelovanja z industrijskimi (OEM) partnerji, posledično se je obseg OEM poslov skrčil za dobro tretjino. Brez negativnega učinka področja OEM bi v dejavnosti Gospodinjski aparati dosegli 2,3-odstotno rast prihodkov, tako pa so primerljivi prihodki ostali približno na lanskoletni ravni in so znašali 504,5 milijona evrov (0,6% manj kot v prvem polletju 2017).

Rast prodaje smo dosegli predvsem na trgih zahodne in osrednje Evrope, medtem ko smo zaradi aktivnosti cenovnega repozicioniranja, spremembe strukture prodajnih kanalov ter ostre konkurence nekoliko manj prodali v Nemčiji, na Nizozemskem, v Rusiji in Srbiji. Prodajo smo povečali tudi na nekaterih trgih vzhodne Evrope ter v Braziliji, Čilu in na Kitajskem.

V Avstraliji je na prihodke močno vplivala depreciacija lokalne valute, kljub temu pa smo globalno za 9,4 odstotka povečali prodajo premijskih aparatov pod blagovno znamko Asko. Brez upoštevanja depreciacije lokalne valute bi z Askom ustvarili 11,5-odstotno rast prihodkov. Povečali smo tudi prodajo inovativnih aparatov, njihov delež smo v strukturi prihodkov od prodaje velikih gospodinjskih aparatov povečali na 22,1 odstotka.

Nadaljujemo s povečevanjem strateško pomembnih vlaganji v razvoj novih izdelkov, za kar smo v prvem polletju letos namenili 2,7 odstotka prihodkov od prodaje celotne Skupine Gorenje. Na trge smo uvedli večino izdelčnega nabora nove generacije pralnih in sušilnih strojev Gorenje WaveActive, nove premijske ter polprofesionalne pomivalne stroje ter samostojne štedilnike pod blagovno znamko Asko ter prenovljeno linijo steklokeramičnih kuhališč. Posodobili smo tudi ponudbo vgradnih pečic višjega cenovnega razreda. Nekoliko več smo v skladu s strateškim načrtom vložili tudi v marketinške aktivnosti, za kar smo v letošnjem prvem polletju namenili 2,2 odstotka prihodkov od prodaje Skupine.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 24.08.2018