Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QAR-49/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2006

Poročilo o poslovanju družbe Luka Koper, d.d. za obdobje januar-september 2006 bo od 24. novembra 2006 dalje, objavljeno tudi na spletni strani www.luka-kp.si .

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 24. 11. 2006

Pripeti dokumenti: Porocilo o poslovanju jan-sep 2006