Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
IMS-17/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Objava Poročila o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2013

Poročilo o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2013 bo objavljeno na naši spletni strani od 03.03.2014 do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 28.02.2014