Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-3/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 112. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja polletno poročilo za leto 2014.
Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe ( www.krka.si ) od 24. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.
Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.07.2014