Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-66/14

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Polletno poročilo družbe in Skupine Mlinotest

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Mlinotest in Skupine Mlinotest za prvo polletje 2014.


Polletno poročilo se nahaja v pripetem dokumentu.


Objava bo od 30.08.2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 29.08.2014
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo 2014