Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-870/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Politika upravljanja družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je na svoji 7. redni seji, dne 17.11.2015, potrdil predlog prenovljene Politike upravljanja družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator.

Sprejeto Politiko upravljanja družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator objavljamo v priponki.

 

Obvestilo bo od 23.11.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 23.11.2015