Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QR-46/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka za obdobje januar - september 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja poročilo o poslovanju za obdobje januar - september 2016.

Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 11. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.11.2016