Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-81/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest Živilska industrija d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Mlinotest in družbe Mlinotest d.d. za leto 2016. Letno poročilo se nahaja v pripetem dokumentu.

Družba Mlinotest d.d. opozarja, da Letnega poročila še ni sprejel Nadzorni svet družbe, zato objavlja Letno poročilo, ki ga je sestavilo poslovodstvo družbe. Družba bo objavila sprejeto Letno poročilo v 15 dneh po dnevu, ko ga bo sprejel Nadzorni svet.


Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 28.04.2017