Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-35/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Polletno poročilo družbe in Skupine Mlinotest

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest Živilska industrija d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Mlinotest in Skupine Mlinotest za prvo polletje 2017. Polletno poročilo se nahaja v pripetem dokumentu.


Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 31.08.2017
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo 2017