Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-355/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Razširitev dnevnega reda 29. skupščine delničarjev Nama d.d. Ljubljana

Uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, ter v skladu z 298. členom ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, objavlja razširitev dnevnega reda 29. skupščine delničarjev družbe Nama d.d., Ljubljana, sklicane za dne 19.6.2020 ob 9.00 uri na sedežu družbe.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda se objavlja na enak način, kot je bil objavljen sklic skupščine, in sicer z objavo na spletnih straneh SEOnet in na spletni strani družbe.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, od 26.5.2020 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

Uprava družbe
Datum: 26.05.2020