Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PA-10/21

IMO-RENT INVEST d.o.o.

Predstavitveni dokument za uvrstitev obveznic z oznako IMA1 na trg SI ENTER (segment ADVANCE) ter Letno poročilo izdajatelja za poslovno leto 2020

Izdajatelj IMO-RENT INVEST d.o.o. objavlja Predstavitveni dokument za uvrstitev obveznic z oznako IMA1 na trg SI ENTER (segment ADVANCE) ter Letno poročilo izdajatelja za poslovno leto 2020.

Predstavitveni dokument za obveznice in Letno poročilo za poslovno leto 2020 se nahajata v priponki.

Poslovodstvo družbe
Datum: 15.07.2021