Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-22/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar - junij 2021

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – junij 2021.

 

Večji pretovor, višji prihodki in boljši finančni kazalci

V prvi polovici leta 2021 je Skupina Luka Koper dosegla dobre poslovne rezultate. Skoraj vsi finančni kazalniki izkazujejo boljše rezultate od načrtovanih in od doseženih v primerljivem lanskem obdobju. Rast celokupnega pretovora sta poganjali predvsem obe strateški blagovni skupini, kontejnerji in avtomobili, ki sta tudi v primerjavi z izbranimi evropskimi pristanišči dosegli med najvišjimi odstotki rasti v branži.  

Tabela 1: primerjava z izbranimi pristanišči

kontejnerji - TEU

jan - jun 2021

jan - jun 2020

sprememba

Ravenna

109.213

99.171

10,1%

Benetke

255.761

264.285

-3,3%

Trst

367.634

376.251

-2,3%

Koper

512.773

478.656

7,1%

 

 

 

 

avtomobili - kosov

jan - jun 2021

jan - jun 2020

sprememba

Valencia

275.409

245.769

11,6%

Barcelona

286.605

218.543

31,1%

Koper

330.613

271.859

21,6%

 Vir: javno objavljeni podatki pristanišč

V primerjavi s preteklim letom se je zmanjšal le pretovor tekočih tovorov, predvsem zaradi zaustavitve letalskega prometa in posledično manjšega obsega pretovora naftnih derivatov kot posledica epidemije covid-19. Nekoliko manj je bilo tudi pretovora termalnega premoga, kar je posledica evropske zakonodaje, ki v prihajajočih letih predvideva popolno razogljičenje. 

Tabela 2: pretovor Luka Koper januar – junij 2021

Blagovne skupine

(v tonah)

Jan – jun 2021

Jan – jun 2020

Indeks 2021/2020

Generalni tovori

561.794

477.061

118

Kontejnerji

5.057.344

4.717.971

107

Avtomobili

541.030

433.876

125

Tekoči tovori

1.490.403

1.655.816

90

Sipki in razsuti tovori

2.717.959

2.849.092

95

Skupaj

10.368.530

10.133.815

102

Sorazmerno s povečevanjem pretovora so se povečali tudi čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti in dosegli 111,1 milijona evrov, ali osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 17,7 milijona evrov, kar je za 3 odstotke več, predvsem zaradi višjih čistih prihodkov od prodaje. Ti so pozitivno vplivali tudi na čisti poslovni izid Skupine, ki je v obdobju januar – junij znašal 15,4 milijona evrov, kar je za 2 odstotka več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Luka Koper je v prvi polovici leta zaključila in predala namenu nekaj večjih in strateško pomembnih naložb, kot so nova garažna hiša, nov vhod za tovornjake, podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala in nabava terminalske opreme. V tem obdobju je za vse naložbe namenila dobrih 30 milijonov evrov, kar je 84 odstotkov več kot v primerljivem obdobju leta 2020.

Družba ocenjuje, da bo v letu 2021 dosegla načrtovane kazalce poslovanja. Ocena temelji na napovedih gospodarske rasti na ključnih trgih in na dejstvu, da bo z višjo precepljenostjo proti bolezni Covid-19 v svetu ta vse manj vplivala na gospodarstvo in blagovne tokove. Občasno še vedno prihaja do motenj, predvsem pri prometu s kontejnerji, vendar so se po drugi strani stabilizirali urniki ladijskih prihodov, kar je bil v prvi polovici leta velik izziv pri zagotavljanju pristaniških storitev. Pozitiven trend rasti naj bi se nadaljeval tudi pri pretovoru vozil ter sipkih tovorov.

Informacija bo od 27.8.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 27.08.2021