Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-262/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti v obdobju od 1. 5. do 31. 8. 2021

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, kot podpornica pobude 40/33/2026, predstavljene s strani Združenja nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS), za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v borznih in državnih družbah, objavlja Poročilo o napredku iz pobude 40/33/2026 v obdobju od 1. 5. do 31. 8. 2021 (v nadaljevanju: Poročilo o napredku), ki ga je pripravilo ZNS v sodelovanju z družbo Deloitte Slovenija in je namenjeno obdobnemu spremljanju napredka na tem področju.

V Poročilu o napredku je predstavljenih 20 družb, ki so v obravnavanem obdobju imele spremembe v sestavi teh organov in prikazuje njihovo doseganje ciljev iz pobude, pri čemer so 4 družbe napredovale, 10 družb pa je ohranilo spolno sestavo organov nespremenjeno in le 3 izmed njih dosegajo ciljno zastopanost glede spolne raznolikosti. V obravnavanem obdobju je 6 družb žal nazadovalo.

Obenem je bilo preverjeno tudi stanje v vseh 56-ih družbah iz pobude 40/33/2026 na dan 31. 08. 2021 in sicer jih le 21,4 % (16 družb) že danes dosega ciljno spolno zastopanost 40/33, 78,6 % (40 družb) teh ciljev še ne dosega, med njimi jih je kar 29,5% oz. 13 družb brez spolne raznolikosti.

Žal je potrebno ugotoviti, da je v obravnavanem obdobju prišlo do nazadovanja pri doseganju ciljev enake zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora. Zato ponovno naslavljamo vse izdajatelje borznega trga, da v okviru svojih pristojnosti v postopkih imenovanja svojih upravljalnih organov zasledujejo cilje pobude 40/33/2026.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.09.2021