Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-83/22

REPUBLIKA SLOVENIJA

Objava ponudbenega dokumenta za 5. izdajo obveznice RS77

Zadevni ponudbeni dokument se nahaja v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 24.02.2022