Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-320/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica 28. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto.

Sklic 28. skupščine in ostala gradiva se nahajajo v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 5. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.05.2022