Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-322/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v obdobju od 1. 5. do 31. 8. 2022

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, kot podpornica pobude 40/33/2026, predstavljene s strani Združenja nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS), za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v borznih in državnih družbah, objavlja redno Poročilo o napredku iz pobude 40/33/2026, pripravljeno za obdobje od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 (v nadaljevanju: Poročilo o napredku), ki ga je pripravilo ZNS v sodelovanju z družbo Deloitte Slovenija in je namenjeno obdobnemu spremljanju napredka na tem področju. V poročilu so predstavljeni podatki za zadnje četrtletno obdobje kot tudi pregled med leti 2019 in 2022.

Z veseljem ugotavljamo, da se je stanje po lanskem padcu izboljšalo in da 34 % družb zdaj dosega cilje iz pobude, v primerjavi z lani, ko jih je bilo le 23 %.

V Poročilu o napredku je predstavljenih 17 družb, ki je v obravnavanem obdobju imelo priložnost za spremembe v sestavi teh organih in prikazuje njihovo doseganje ciljev pobude 40/33/2026, in sicer:

  • 2 družbi sta nazadovali in nobena ne dosega ciljev iz pobude,
  • 6 družb, ki ne dosegajo ciljev iz pobude, je kljub možnosti za spremembo ohranilo obstoječe stanje,
  • 2 družbi, ki sta že dosegali cilje, sta ohranili stanje,
  • 7 družb pa je napredovalo, tako da 3 izmed njih dosegajo cilje iz pobude, ostale 4 družbe pa kljub napredku še ne dosegajo ciljev iz pobude.  

Ne glede na vsa prizadevanja za prostovoljno izboljšanje spolne sestave v organih vodenja in nadzora, je v prihodnje predvidena zakonska ureditev tega področja, saj je bil na evropski ravni že dosežen politični konsenz glede evropske direktive.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 19.09.2022