Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-782/22

UNIOR d.d., Zreče

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2022 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

 

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2022 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2022 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d. je na svoji VII-7. redni seji dne 24. 11. 2022 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 30.11.2022
Pripeti dokumenti:  Medletno poročilo 1-9/2022