Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-861/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Politika trajnostnega poslovanja Skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 7. člena Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in druge področne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d. d. (v nadaljevanju »družba«) objavlja, da je uprava družbe skupaj z nadzornim svetom družbe sprejela Politiko trajnostnega poslovanja Skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. Dokument v prilogi.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 23.12.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 23.12.2022