Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-59/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Povzetek strategije za Skupino Salus za obdobje 2023-2027

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja informacijo, da je Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d. na svojem rednem zasedanju potrdila, s strani Nadzornega sveta družbe Salus, Ljubljana, d.d. že obravnavano in potrjeno, Strategijo za Skupino Salus za obdobje 2023-2027.

Povzetek Strategije za Skupino Salus za obdobje 2023-2027 je razviden v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 03. 02. 2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava družbe
Datum: 03.02.2023