Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-352/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 37. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d. d., uprava sklicuje 37. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d. d., ki bo dne 28. 6. 2023 ob 11.00 uri v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper. Sklic z dnevnim redom in ostalim gradivom je na voljo v pripetih dokumentih.

Informacija bo od 25.5.2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 25.05.2023