Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-49/24

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Poročilo o doseganju ciljev iz pobude 40/33/2026

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, kot podpornica pobude 40/33/2026, predstavljene s strani Združenja nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS), za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v borznih in državnih družbah, objavlja redno Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti v obdobju 1. 9. do 31. 12. 2023 (v nadaljevanju: Poročilo o napredku), ki ga je pripravilo ZNS v sodelovanju z družbo Deloitte Slovenija, in vključuje spremljanje 51 družb, na katere se pobuda nanaša.

 

Spolna raznolikost za 51 družb v obdobju 1. 9. do 31. 12. 2023

V obravnavanem obdobju je imelo 13 družb priložnost za spremembe v sestavi teh organov in sicer so bile izvedene naslednje spremembe:

  • 3 družbe so napredovale – nobena izmed njih ne dosega ciljev iz pobude,
  • 5 družb je ohranilo obstoječe stanje – tri izmed njih dosegajo cilje iz pobude (HIT, d.d., INFRA d.o.o. in Pošta Slovenije, d.o.o.),
  • 5 družb je nazadovalo – ena izmed njih kljub temu še dosega cilje iz pobude (GEN energija d.o.o.),

kar pomeni, da le 4 družbe po izvedenih spremembah dosegajo cilje iz pobude.

 

V Poročilu o napredku preverite, kako blizu cilja so bile obravnavane družbe na dan 31. 12. 2023.  

 

Poročilo o glasovanju SDH za člane NS na skupščinah državnih družb v letu 2023

Poročilo o napredku vsebuje tudi Poročilo o glasovanju SDH za člane NS na skupščinah državnih družb v letu 2023.

 

V letu 2023 je SDH v 20 državnih družbah na 22 skupščinah odločal o 42-ih novih članih NS. Izmed 42-ih novoimenovanih članov NS je bilo 33 moških (78,57 %, v l. 2022 71,9 %) in 9 žensk (21,43 %, v l.2022 28,1 %). Razlika med imenovanji žensk v NS med letoma 2022 in 2023 zanje kaže na poslabšanje razmerja novoimenovanih članov NS v 2023.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 06.02.2024