Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-110/10

INTEREUROPA, d.d., Koper

22. skupščina družbe INTEREUROPA d.d.

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa, d.d. Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 6.30. točke Statuta družbe uprava družbe sklicuje 22. skupščino družbe Intereuropa d.d., ki bo dne 01.7.2010, po priloženem dnevnem redu in predlogih sklepov z utemeljitvami.

Dnevni red s predlogi sklepov, utemeljitve sklepov in ostalo gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Vzorci prijav in pooblastil za glasovanje na skupščini so v prilogi.

Sklic skupščine se skladno s statutom družbe objavi v dnevnem časopisu »Delo«.

Sporočilo za javnost bo dostopno na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.eu najmanj pet let po datumu objave.

 
Uprava družbe
Datum: 31.05.2010