Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-993/17

UNION HOTELI d.d.

Sklic 32. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja sklic 32. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo v ponedeljek, dne 13.11.2017 ob 11 uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter ostalo gradivo objavljamo v pripetih datotekah.

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/poslovna-obvestila-union-hoteli-d.d./ .

Glavni direktor:
Tomislav Čeh
Datum: 11.10.2017