Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-59/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja Letno poročilo družbe Mlinotest za leto 2012 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest za leto 2012.


Nadzorni svet je na svoji 92. seji dne 24. 04. 2013 sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila za leto 2012 in s tem potrdil letno poročilo družbe Mlinotest d.d. za leto 2012 in konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest z vsebino, v kateri ju je sestavilo poslovodstvo družbe.
 


Objava bo od 27.04.2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 26.04.2013