Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-112/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Sklic skupščine delničarjev

Uprava družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB) ter točk 6.3. in 6.4. Statuta družbe sklicuje 17. zasedanje skupščine delniške družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., ki bo v petek,  28.6.2013 ob 12.00 uri na sedežu družbe Mirka Vadnova 8 v Kranju.


Sklic skupščine bo 22.5.2013 objavljen tudi na spletnih straneh AJPES.
 
To obvestilo bo z vsemi gradivi za skupščino od 22.5.2013 dalje objavljeno  na spletni strani družbe www.alpetour.si v rubriki Za vlagatelje vse do zakonsko predpisanega roka petih let.
 
Uprava družbe
Datum: 22.05.2013