Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-53/15

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja Letno poročilo družbe Mlinotest za leto 2014 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest za leto 2014.


Nadzorni svet je na svoji 101. seji dne 23. 04. 2015 sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila za leto 2014 in s tem potrdil letno poročilo družbe Mlinotest d.d. za leto 2014 in konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest z vsebino, v kateri ju je sestavilo poslovodstvo družbe.


Objava bo od 25.04.2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 24.04.2015