Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-271/11

AKTIVA NALOŽBE, d.d., Ljubljana

AKTIVA NALOŽBE, d.d. - Obvestilo o sklicu skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, veljavne zakonodaje in 10.3 točke statuta, izvršni direktor umika dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe AKTIVA NALOŽBE, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, ki bo dne 16. avgusta 2011 ob 18.00 uri na sedežu družbe z novo 5. točko: Prenos delnic manjšinskega delničarja na glavnega delničarja, objavljenega dne 2. avgusta 2011 v časniku Finance ter na spletni strani http://seonet.ljse.si/, ter istočasno sklicuje na podlagi 10.3 točke Statuta skupščino družbe, ki bo v ponedeljek, 12. septembra 2011 ob 17.00 uri na sedežu družbe.

Sklic skupščine, z dnevnim redom in s predlogi sklepov z utemeljitvami, ter vsemi pomembnimi informacijami za delničarje, ki je v priponki tega obvestila, bo dne 11. avgusta 2011 objavljen tudi v časniku Finance in na spletni strani družbe www.aktiva-nalozbe.si

Od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, bo na sedežu družbe Dunajska 156, Ljubljana, vsak delovnik od 10.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 15.00 ure, vsem delničarjem na vpogled celotno gradivo za skupščino, enako pa tudi na spletni strani družbe www.aktiva-nalozbe.si, kjer bo od 11. avgusta 2011 dalje, za obdobje 5 let, objavljeno tudi to sporočilo.
 

Izvršni direktor
Datum: 11.08.2011