Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-70/14

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja Letno poročilo družbe Mlinotest za leto 2013 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest za leto 2013.


Nadzorni svet bo poročili obravnaval na svoji 96. seji, ki bo v prvi polovici prihodnjega meseca. 

Objava bo od 30.04.2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 29.04.2014