Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-92/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Objava sklica skupščine

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.

 

Sklicuje

 

13. redno skupščino družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.,

 

ki bo 2.7.2015 ob 11.30 uri v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.

 

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine, Utemeljitev predlogov za skupščino, Prijavnica s pooblastilom za skupščino, Statut družbe,  Letno poročilo družbe in skupine Modra linija holding d.d. , Poročilo nadzornega sveta.

 

 

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES-a. Vsi dokumenti bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si od 28.05. 2015 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 28.05.2015