Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-289/24

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe SKUPINA PRVA d.d.:

sklicuje

27. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA d.d.


ki bo 14. 6. 2024 ob 8.30 uri v prostorih družbe SKUPINA PRVA d.d., na Fajfarjevi ulici 33, 1000 Ljubljana. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES.

Na poslovnem naslovu družbe Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure dostopni:

  • sklic skupščine,
  • gradivo za skupščino,
  • obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prve alineje,
  • letno poročilo družbe za leto 2023 in poročilo nadzornega sveta,
  • poročilo o prejemkih članov vodenja in nadzora
  • izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Uprava družbe SKUPINA PRVA d.d.
Datum: 15.05.2024