Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-210/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Sklic 15. redne skupščine družbe Modra linija holding d.d.

Na podlagi  10. člena Statuta družbe, Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D. 

Sklicuje 

15. redno skupščino družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D.,

 ki bo 6.9.2016 ob 12 uri v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine, Predlagani dnevni red skupščine, Zahtevek glavnega delničarja za sklic skupščine, Prijavnica s pooblastilom za skupščino,   Informacija o pravicah delničarjev, Poročilo glavnega delničarja družbe FP d.o.o., Sklep sodišča o imenovanju revizorja, Letno poročilo družbe za leto 2013, Konsolidirano letno poročilo 2013, Letno poročilo 2014, Letno poročilo 2015, Poročilo o reviziji primernosti denarne odpravnine, Garancija za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES-a. Vsi dokumenti bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  od 01.08.2016 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 01.08.2016