Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-211/10

CIMOS d.d., Koper

Sklic 14. redne skupščine družbe

Na podlagi določil Statuta družbe, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe sklicuje 14. redno skupščino delničarjev družbe CIMOS d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, ki bo dne 26.8.2010 ob 14.00. uri na sedežu družbe.

Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvijo, ostalo gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih. Sklic skupščine je dne 2.7.2010 objavljen tudi v Uradnem listu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 12. ure ter na spletni strani družbe www.cimos.eu.
Uprava družbe
Datum: 02.07.2010